Leva

Gårdens skördar och odlingar

Älskade Hallon

Försommaren 2022 planterades närmare 500 Hallonplantor. Kommande säsonger kommer jag att, förutom egen plockning och förädling att erbjuda självplock för allmänheten.

Vid val av sorter hade jag fokus på smaken, valde Stiora en rikbärande sort som härstammar från Norge. Ottawa, en sort som är mycket populär i vårt grannland Finland, men härstammar från Kanada. Muskoka är söt och aromisk också den med härstamning från Kanada. Maurin Makea är en finländsk spontankorsning. Köpte även några plantor med Jeppo, gula hallon, en 100 år gammal sort.

Alla mina plantor kommer från Blomqvist plantskola i Finland, Lepplax inte så långt från Jacobstad.


Perenna - ätbara växter och grönsaker


Här mina planerade perenna växter för de kommande åren:

Rankspenat - Sockerrot - Läkemalva - Stäppkål - Rabarber - Sparris - Spenatskräppa - Sandsenap - Pepparrot - Knölklocka.

Det kan bli en del utmaningar att dra upp en del från frö och hitta växtplatser i trädgården där de trivs. Jag kan behöva skapa mildare växtzoner.


Vintern 2021 gick jag en grundkurs i Sverige om Permakultur. Permakultur är en hopdragning av PERMAnent agriKULTUR, vilket kan översättas med hållbar odling. Begreppet skapades av Bill Mollison och David Holmgren i Australien 1978. Läs mer här.

Mollisson och Holmgren ville ge ett designverktyg till att hantera de ekologiska problem som följer med ohållbara jordbruksmetoder som dominerar världens matproduktion än idag, så som jorderosion, urlakning och förlust av biologisk mångfald. Idag är permakultur så mycket mer - ett designverktyg som används för att skapa hållbara mänskliga bosättningar och samtidigt återuppbygga naturens resurser såsom jord, skogar och vatten. I permakultur integreras modern vetenskap med äldre kulturers kunskap om naturen för att skapa alternativa lösningar och man använder sig av systemtänkande för att bygga upp lokalanpassade alternativ för bostäder, vatten, mat, energi, matproduktion, sociala strukturer och försörjning.

Permakulturdesign vilar på tre etiska grundprinciper:

  • Omsorg om jorden: Förståelse för att vi är en del av jorden och att vi måste värna om den.
  • Omsorg om människor: stödja och hjälpas åt att bygga välmående individer och samhällen där alla människor har möjligheter att leva bra liv.
  • Rättvis fördelning: Försäkra sig om att jordens begränsade resurser används på ett rättvist och vist sätt.

Det är ett levande koncept och metoder som utvecklas hela tiden.